DRM = Den Rädda Människan

Har vi blivit galna?

Människor verkar som om de vore det iallafall. De springer omkring och som huvudlösa höns och skriker om terrorister, pirater och annat som om det vore viktigt. DET ÄR INTE VIKTIGT.

Att kunna skriva och säga vad man tycker och tänker utan att behöva censurera sig själv är viktigt. Att kunna använda någon annans tankar som hävstång för att nå nya höjder är viktigt.
Rädslan är det genomgående temat i den här galna sången. Den som sjunger om Tyranni, där vägen till helvete är belagd med goda föresatser. För när vi begränsar någon som sprider hat så begränsar vi oss själva, får inte den personen säga något så får inte JAG säga något.
De regler som folk skapar som begränsar rätten att yttra sig, KOMMER att användas för att tysta folk med åsikter som är värdefulla att lyssna på.

Vart vi är på väg bestämmer vi själva och jag gillar inte riktningen det tar.