Lösningen

Lösningen på alla problem : "DÖDA DET !"


Wohooo

Att växa, det tar ett tag

Jaha, här skriver man. Det står skrivet. Minst 2 ggr.

Vad har Black Swan, Blink och Long Tail gemensamt?
De är bra böcker alla 3, jag har läst dem alla 3 och de ställer intressanta frågor som de försöker svara på.