Löka!

Från sin position i fönstret såg han ner på gatan.